Abbink Personeelsdiensten | Stationsplein 81 | 1703 WE | Heerhugowaard | Nederland | 072 561 49 36 | personeelsdiensten@abbink-adviesgroep.nl

UWV

UWV

Re-integratiebegeleiding voor klanten van het UWV voor Werkfit, Naar Werk en Jobcoaching.

Abbink Personeelsdiensten is een dienstverlener voor het UWV voor trajecten Werkfit maken, Naar Werk en Jobcoaching. Wij bieden ondersteuning aan wanneer u een uitkering heeft van het UWV zoals de Wajong, WIA, WAO of Ziektewet. De invulling van een traject is per persoon verschillend. WIj bieden maatwerk gerichte trajecten aan waarbij de doelstellingen in overleg worden gemaakt.

Werkfit maken

Abbink Personeelsdiensten voert namens het UWV trajecten Werkfit maken uit.

Het doel van het traject is om mensen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning te bieden in de terugkeer op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar de volgende gebieden: werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktorientatie.

Na afronding van het traject Werkfit maken is de klant in staat om door te stromen naar een vervolg traject gericht op het verkrijgen van werk dan wel de klant is zelfstandig in staat om zijn weg op de arbeidsmarkt te vervolgen.

De duur van het traject is afhankelijk van de uitkeringsvorm die de klant heeft.

Naar Werk

Uitkeringsgerechtigden van het UWV samen met de consulent van Abbink Personeelsdiensten een trajectplan opstellen gericht op het direct vinden van passende arbeid.

Het doel is dat de klant een arbeidsovereenkomst te minste voor 6 maanden weet te realiseren bij een werkgever in de regio. Hierbij maakt de klant gebruik van het netwerk dat Abbink Personeelsdiensten heeft.

De duur van het traject is afhankelijk van de uitkeringsvorm die de klant heeft.

Jobcoaching

Het is niet altijd makkelijk om personeel te coachen en te begeleiden in het uitvoeren van de werkzaamheden. Het begeleiden van personeel met een structurele arbeidsbeperking is nog complexer.

Jobcoaching is een instrument dat door Abbink Personeelsdiensten wordt ingezet om werkgevers de mogelijkheid te geven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarbij mensen met een arbeidsbeperking binnen de eigen organisatie een kans te bieden en te behouden voor de eigen organisatie.

Jobcoaching wordt ingezet om werkgevers te ontzorgen in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking.

Werkgever, werknemer en jobcoach consulent vragen gezamenlijk een jobcoachtraject aan, aan de hand van het door de jobcoach consulent opgestelde trajectplan.

Bij contact moet het privacy en algemene voorwaarden te downloaden blijven. Wellicht moet het klachtenreglement er ook op?

Nieuws UWV

Geen berichten